Eftersom lysrören fasas ut under året är det många industrier, verkstäder och lagerlokaler i Göteborg, Mölndal, Kungälv och Partille som valt att byta ut sin belysning.

Lägre energiförbrukning, mindre underhåll, bättre ljus och en framtidssäkrad belysnings-anläggning är några av fördelarna man får genom att byta ut sina gamla belysning.

Fördelarna är så många att du kommer fråga dig varför du inte gjort det tidigare.

Vägen till ny industribelysning är enklare än du tror – och betalar sig snabbare än vad du räknat med.

Här får du svar på alla dina frågor kring ny belysning i din industri- eller lagerlokal.

Maximera besparingen med smart belysning

En modern industribelysning bygger på LED-teknik.Förutom den lägre energiförbrukningen får du fler fördelar i form av minimalt underhåll och stora möjligheter att styra belysningen så den används mer effektivt.

Att låta det stå tänt endast där man är för tillfället har man gjort länge med rörelsesensor eller närvarosensor.

Dessa har styrt större sektioner med flera armaturer, till exempel en lagergång.

Dagens moderna industriarmaturer lämpar sig väl att styras mer individuellt. Varje armatur kan ha en integrerad sensor som styr en armatur. Armaturen behöver inte släcka helt mellan tillfällena den sktieras. Istället kan man använda så kallad korridorfunktion eller grundljusfunktion som innebär att den går ner till ett neddimrat läge innan den släcks. På så sätt får du ett grundljus som gör att det inte är helt släckt kring dig, men energiförbrukningen är inte mer än 10-20% av fullt ljus.

Hur mycket sparar man på ny belysning ?

Besparingspotentialen vid installation av ny industribelysning kan vara så mycket som mer än 90 %. Allt beror på utgångsläget, antalet nya armaturer och eventuell ljusreglering.

I den enklaste formen byter man en mot en. En ny armatur ersätter en gammal. Samma placering och samma funktion. Detta brukar normalt ge en besparing på 50 %.

Har man möjlighet att välja belysning med en mer effektiv ljusdistribution kan antalet armaturer minskas och därmed också den installerade effekten. Ytterligare 10-20 % besparing brukar detta medföra.

Det tredje steget för att optimera belysningsanläggningen är olika former av ljusreglering. Tidsstyrning, närvarosensor och dagsljusreglering kan medföra mer än ytterligare 20 % besparingar.

Hur snabbt betalar sig ett byte ?

Återbetalningstiden för ny industribelysning varierar beroende på hur mycket energi som sparas, den årliga drifttiden samt hur stor investering man väljer att göra.
Desto längre drifttid, ju kortare blir naturligtvis återbetalningstiden.
I vissa fall väljer man också att höja nivån på ljuset vilket gör att slutresultatet inte är jämförbart rakt av mot utgångsläget.
För att få en rättvisande bild bör man även ta med de underhållskostnader som det skulle innebära att behålla befintlig belysning.

Vi hjälper dig från start till mål

Ljusplanering

Med hjäp av en ljusplanering simuleras de nya armaturernas placering och antal i dina lokaler. Du ser bland anat hur mycket ljus du får och den installerade effekten.

Kalkyler

Hur stor blir investeringen ? Hur mycket kommer du att spara ? Hur snabbt betalar det sig ?
Vi ger dig svaren på de här frågorna

Finansiering

Genom att leasa din belysning kommer du dra nytta av dina besparingar redan från första dagen. En bra finansieringslösning gör att du inte binder upp kapital i onödan.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.

sidan producerad av Ennkabb AB